Machine Hire

Caterpillar 627G Twin Powered Scraper

KW 414
HP 555
Capacity 16m3

 

Watch the Twin Powered Scrapers at work

Caterpillar 623F Elevating Scraper

KW  272
HP   365
Capacity  17m3

Caterpillar 623G Elevating Scraper

KW  246
HP   330
Capacity  17m3

Caterpillar 623F Elevating Scraper

KW  550
HP   750
Capacity  23m3